Rreth nesh

Pirouette është një projekt 24-mujor i Ndërtimit të Kapaciteteve që synon të promovojë përdorimin e arteve performative të rrugës si cirku, kërcimi në rrugë dhe piktura në rrugë si një metodologji inovative NFE për të nxitur angazhimin social dhe qytetar të të rinjve dhe për të promovuar një rigjenerim urban të udhëhequr nga komuniteti.

/zonat e pafavorizuara në Gjermani, Shqipëri, Itali, Bosnje dhe Hercegovinë. Projekti i Pirouette lindi nga analiza e kushteve të jetesës së të rinjve dhe angazhimit të tyre qytetar përmes arteve të performancës në rrugë në kontekstin kombëtar të katër vendeve partnere.

Ideja e projektit buron nga njohja e angazhimit social dhe qytetar të të rinjve si një forcë lëvizëse për zhvillimin e komunitetit. Hulumtimi mbështet një qasje pjesëmarrëse për të identifikuar kulturën si një mjet i angazhimit qytetar, si dhe krijimin dhe ndarjen e projekteve kulturore për forcimin e shoqërisë përkatësia dhe pjesëmarrja e komunitetit.

Artet performuese mund të jenë mjete proteste, emancipimi, tregimi dhe shprehjeje. Për ne ato janë edhe mjete të angazhimit qytetar, duke mundësuar krijimin dhe ndarjen e projekteve kulturore që synojnë forcimin e përkatësisë sociale dhe pjesëmarrjes së komunitetit

Rezultatet tona

Projekti synon të prodhojë rezultatet e mëposhtme:

Hulumtimi

Kërkime kombëtare të kryera mbi statusin dhe disa praktika më të mira të arteve performuese për qëllime arsimore, zhvillimi komunitar, rigjenerimi në vende të përzgjedhura në Itali, Gjermani, Shqipëri, BiH

FORMATI TRAJNIMI MBI “ARTET PERFORMATIVE NE EDUKIMIN JOFORMAL"

Formati i trajnimit se si të përfshihen dhe shfrytëzohen artet performative të rrugës si një mjet edukimi joformal, i zhvilluar dhe testuar në bashkëpunim

MJETET E INSTRUMENTEVE “ANGAZHIMI QYTETAR RINOR NË ARTET PERFORMATIVE TË RRUGËS”

Paketa e mjeteve u zhvillua përmes një procesi të bashkë-projektimit ndërmjet punonjësve rinorë dhe organizatave partnere që trajtojnë kornizën teorike të angazhimit qytetar të të rinjve përmes arteve të rrugës performuese, instrumenteve ekzistuese të praktikave të mira, si dhe një sërë aktivitetesh edukative/ëorkshopesh dhe video tutoriale

2 ngjarje kryesore ndërkombëtare do të bëjnë të mundur këto rezultate:

1 KURS TRAJNIMI

Kurs trajnimi mbi artin performativ të rrugës dhe NFE drejtuar punonjësve rinorë nga organizatat partnere

1 SHKËMBIM RINOR

Shkëmbim i punonjësve rinorë dhe të rinjve të çdo vendi pjesëmarrës, të cilët do të trajnohen në menaxhimin e ngjarjeve të arteve performative, përmes metodologjive NFE, lojës simuluese, simulimit të tryezave të rrumbullakëta me autoritetet lokale dhe palët e interesuara, zhvillimin e ideve të ngjarjeve

Tani jemi në fazën e dytë, që konsiston në zhvillimin bashkëpunues të
Formati i Trajnimit dhe organizimi pasues i Kursit të Trajnimit”

Ne do t’ju përditësojmë hap pas hapi në kanalet tona: qëndroni të sintonizuar!

1
Vendet
1
Evente
1
Partnerët
0
podcasts

Partnerët

Pokastet

Evente

Qëndrojmë në kontakt

Vendodhja

Italy (Milan)
Germany (Berlin)
Albania (Ura Vajgurore)
Bosnia Herzegovina  (Mostar)

Na kontaktoni

On this site we use tools that store small files (cookies) on your device to allow the site to function properly (technical cookies) and to generate usage/navigation statistics (statistics cookies). By enabling these cookies, you help us to offer you a better experience.

Find more >